2022-08-13

Ден: 24.10.2011

Очерталото се още на миналите местни избори сложно преплитане и противоборство на партийните и на местните бизнес...