2024-04-21

Ден: 08.10.2011

Диана Иванова, Георги Господинов, Весела Ножарова и Юрий Вълковски подготвят концепция за Музей на Държавна сигурност Диана...