2024-05-23

2 thoughts on “Да съдим Брюксел за дискриминация!

 1. Пращайте съобщения… Не всеки ден пред България стои открита възможност да разреши такъв проблем с ефикасни действия. Но такъв лесно наказуем случай едва ли ще се повтори в близко бъдеще и сега е момента да покажем колко сме единни.

 2. „В Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход преамбюлът обявява, че „дискриминацията, основана на расов признак или на етнически произход, може да попречи на постигането на целите на Договора за Европейския съюз, по-специално на достигането на високо равнище на заетост и социална закрила, повишаването на жизнения стандарт и качеството на живота, икономическото и социалното сближаване и солидарност“.

  Ако следваме логиката на горната разпоредба, би трябвало на подсъдимата скамейка да застане самият Европейски съд за правата на човека в Стразбург.

  Тази е онази европейска институция, която мери с два различни аршини исковете на „старите европейци“ и на българите.

  Прави ли ви впечатление, че за едни и същи правонарушения обезщетенията, присъдени на англичани, белгийци, германци, французи, холандци и пр. граждани на западноевропейски членки са десетократно и дори стократно по-високи, отколкото в случаите, когато потърпевшите са българи?

  Този е онзи двоен стандарт, който безцеремонно е натрапван на ищците-българи, достигайки до най-ниското възможно ниво на правораздаване, доближавайки „обезщетението“ до равнището на елементарно морално осъждение без каквото и да е ощетяване патримониума на закононарушителите (Мафията в лицето на нейната българска държава).

  И така ще бъде дотогава, докато жалващият се на Европа българин не проумее, че на запад от Любляна ще го броят за втора категория европеец,докогато се задоволява с трохите от зелника, който самият той е поднесъл на „лудите“ български и/или европейски магистрати.

  Но за това, както се казва в една популярна тия години реклама, „Трябва и акъл…“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *