2022-01-28

Месец: май 2009

С публикуването на прословутата първа част от изказването на г-н Борисов в Чикаго интернет порталът ни доказа...