2023-11-28

закони

Проектозаконът на правителството не представлява нищо друго, освен преписване на определени части от три закона, които са...
Идеите, които се предлагат напоследък за привличане на наши сънародници отвън и предлагащи им условия за трайно...
Директната демокрация - право на гражданите или задължение на държавата? Защо сега съществуващият Закон за прякото участие...