2023-10-03

юбилей

Днес в БОКЦ ''Св. Климент Охридски'' се обучават над 130 деца. Центърът работи съвместно с множество образователни институции...
Юбилейният концерт „История - памет - съвремие“, който подготвихме, проследява линията на поуките от миналото ни, заветите...
Паметната 20-годишнина от основаването на Ансамбъл "Хоро" ще бъде отбелязана с Юбилеен концерт-спектакъл под надслов "Да потъне...