2024-06-14

юбилей

През тези 15 години нашето училище постигна многобройни успехи. От малка училищна общност, успяхме да се превърнем...
Имаше много усмивки, поздравителни адреси, награди, а децата пяха, играха пиеси, декламираха, танцуваха, лудуваха. Празненството започна с...
Преди всичко гордост на Дружеството е, че в изминалите години подготви и издаде самостоятелно или съвместно с...
Учителският колектив и учениците подготвиха празнична програма, в която осветиха историята на лицея, разказаха за бивши и...