2022-10-02

Таня Тодорова

Според италианския учен, проблемът за "пандемистите" се превърна в това как да удължат фалшивата пандемия. И така...