2023-01-30

съдебна система

Днес в гр. София се проведе учредително събрание на Сдружение "Покана за доброволно изпълнение". Сдружението е правоприемник...
Гражданската инициатива "Правосъдие за всеки" е изпратила въпроси до всички кандидат-президентски двойки за предстоящите на 6 ноември...
Неправителствената организация "Обществен съвет за правосъдие" организира на 3 февруари т.г. инициатива под надслов "Да осъдим Висшия...