2022-01-24

представяне

"Четвъртият сезон на Клуб "Писмена" на Националната библиотека започва на 25 септември 2019 г. За първи гост...
Сборникът „По пътя към...“ съдържа 17 кратки разказа, предимно от сферата на фантастиката, и изследва връзките между...