2023-11-28

отзив

Авторът води действието от името на невидимия наблюдател, който тук-там деликатно споделя своето мнение за поведението или...