2022-01-20

наука

В Черноморския регион се преплитат в сложен възел различни икономически интереси, очертава се една трудна дилема с...
Казано с други думи, български принос в науката е значително по-обективен критерий за оценка (Табл. 1), отколкото...
През есента на 1997 г. беше публикувана статията ми „Един американски професор не трябва да струва 1795...
Всички изброени предикати и аргументи свидетелстват не само за нарастващата значимост и актуалност на темата за Черно...
Медицинската история на есенния минзухар (Colchicum autumnale) е описвана от преди хиляди години като лекарство, облекчаващо силните...
Най-известен за категоризация на изкуствения интелект е тестът, предложен от британския математик Алън Тюринг през 1950 г.:...
Една от основната информация за индивида е неговия географски произход. Известно е, че родината на съвременния човек ...