Home » Archive

Articles tagged with: наука

Авторски страници »

[11 ное. 2016 | No Comment | ]

Още в края на ХVІІІ век великият математик Леонард Ойлер е написал основното демографско уравнение, което се използва и досега. А сред широката публика най-известно е името ва основоположника на демографията Томас Малтус. Той е бил любопитна личност – завършил богословие, но много добре подготвен математически. Дъщерята на мой приятел, завършила Университета в Кеймбридж, е посещавала кабинета на Малтус и ми разказа, че там на видно място е изложена книгата на Ойлер със саморъчни забележки от Малтус с молив в полетата й. От което е видно, че отлично е владеел математическия апарат на своето време. Теорията на Малтус е достатъчно стройна, но е построена върху неверни предпоставки. Той е предполагал, че числеността на хората расте експоненциално (т.е. скоростта на ръстта на нарастване на хората е толкова по-висока, колкото повече хора се раждат). Но този ръст е ограничен от достъпността на природните ресурси, основно храната. Експоненциалният ръст до пълно изчерпване на ресурсите, това е динамиката, която се наблюдава при мнозинството живи същества. Така растат дори микробите в хранителен бульон.

Авторски страници »

[18 окт. 2016 | No Comment | ]

Преди години обаче съвременна Гърция отказа да признава дипломите на български университети и въведе приравнителни изпити. „Това е дипломатически проблем и няма общо с качеството на българското висше образование” – каза Ваньо Митев, по-бившият ректор на Медицинския университет в София. И пак напомни, че неговият университет няма финансови проблеми, защото обучава много чужденци.
Което означава, че Медицински университет – София и частни български университети са повече икономически, отколкото академични проекти. Те все още не търсят отговори на големите въпроси: Студентът излиза ли от Alma mater studiorum удовлетворен, нахранен ли e със знания, морал и общочовешки ценности? Знае ли великия смисъл на Sapere aude?

In Russian, Авторски страници »

[13 окт. 2016 | No Comment | ]

Книга „Человеческий фактор в судоходстве” не может остаться незаметной для морских читателей по многим причинам:
Во первых, книголюбам хорошо знакомы имена обоих авторов – известные морские ученые и педагоги не только на Украине.
Во вторых, эта книга является логическим и закономерным продолжением многих других авторских изданий, которые являются настольными пособиями для курсантов, студентов, капитанов и механиков морского флота.
В третьих, учебно-практическое пособие рассматривает роль человеческого фактора в судоходстве многогранно, иновационно, с позиции двух фундаментальных научных методов – анализ и синтез.

Авторски страници »

[20 сеп. 2016 | No Comment | ]

1. В началото бе „Kойто суче, той ще сполучи“ – перифраза на „Koйто учи, той ще сполучи“.
2. „Напред! Науката е слънце, което във душите грей!“ (Стоян Михайловски) – не само на 24 май, а непрекъснато, през целия живот (CME – Continuing Medical Education; LEE – Live Educational Events; LLP – Laboratory, Library, Pub; also Lifelong Learning Program).
3. Знание и асоциативно мислене, не информация и репродукция, са основната цел на образованието.
4. Да учиш, без да мислиш, е безполезно. Да мислиш, без да учиш, е опасно (Конфуций).

Избрано »

[3 сеп. 2016 | One Comment | ]

Родните генетици, антрополози и историци обединиха сили и с помощта на Университетата в Павия и Флорентинския университет се стигна до осъществяването на мащабно съвременно изследване, което сравнява събрания генетичен материал от древните популации по нашите земи – основно от траки и прабългари – с ДНК-пробите на днешните българи.
Резултатите са изумителни и хвърлят ярка светлина върху миналото на българската популация, поставяйки я на точното място в големия пъзел на човечеството.

Авторски страници »

[2 юли 2016 | No Comment | ]

Монографията е първи опит в Р. Българя да се систематизират и представят на студентите и морската общественост актуални психологически теми, свързани с морската дейност, които са включени в учебните програми и имат вече почти 20-годишна апробация във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и 10-годишна апробация в МУ “Професор д-р Параскев Стоянов”. По-голямата част от представените теми са публикувани като самостоятелни трудове в различни научни издания и популяризирани на национални и международни форуми.

Авторски страници »

[2 май 2016 | No Comment | ]

Със своите 103 години живот (1909-2012) и огромен опит и ерудиция на учен, учител и сенатор, Рита Леви-Монталчини допринася изключително много за научния и обществен живот на Италия и света. Тя изгради научно-изследователски мост между два века, по който вървят поколения учени от цял свят.
Първият международен симпозиум, посветен на Рита Леви-Монталчини, се проведе на 22-23 април 2016 г. в Болоня. Една от пленарните лекции беше изнесена от един бургазлия – темата на лекцията бе „Адипобиология на мозъка: от мозъчен диабет до адипозен Алцхаймер“.

Авторски страници »

[24 мар. 2016 | No Comment | ]

Неврополитика, невроетика и невроикономика са нови клонове на невронауката. Прилагайки съвременни образни технологии, като functional magnetic resonance imaging (fMRI), учените изследват кои мозъчни клетки участват в реакциите на човека, отнасящи се за политически събития и личности. С цел постиженията на невронауките да станат разбираеми за обществото, през 1990 г. президентът на САЩ Джордж Буш старши обяви The Decade of the Brain 1990-2000. В България не съм чул политици да организират дори подобни тематични дни, да не говорим за годишни декади – въпреки че българите сме едни най-често умиращите от мозъчни инсулти хора в света.

In Russian, Избрано »

[16 мар. 2016 | No Comment | ]

Его докторская диссертация представляет собой новый взгляд на неврологические заболевания, такие как эпилепсия, болезни Альцгеймера и Паркинсона. В ближайшее время Гольденталь отправится в медицинский исследовательский центр в Германии вместе со своим руководителем, профессором Идо Кантером, деканом факультета физики и руководителем Центра многодисциплинарного исследований головного мозга имени Гонда. Они приглашены старшим научным сотрудником в области неврологии для апробации своих наработок в лечении пациентов с повреждениями мозга.

Авторски страници »

[10 февр. 2016 | No Comment | ]

Постиженията в етологията бяха удостоени през 1973 г. с Нобелова награда за медицина, получена от Конрад Лоренц, Николас (Нико) Тинберген и Карл фон Фриш. Край поляните на Виена Лоренц установи, че като се излюпят, новородените сиви гъски тръгват след този, когото са видели първо след раждането си – и нарече това поведение „отпечатване“ (imprinting). Ако „първият“ се покаже след повече от 36 часа на новоизлюпеното, то остава без „отпечатък“ и върви след всеки, който е пред него.
Така и цели народи вървят след имперски държави и политики. Сега България е разпъната на геополитическия кръст на САЩ, ЕС, НАТО и Русия.

Авторски страници »

[4 ян. 2016 | One Comment | ]

От 23 до 26 януари тази година предстои 46-тата годишна среща на Световния икономически форум в Давос – Клостерс, Швейцария. Темата на срещата ще е “Усвояване на Четвъртата индустриална революция”.
Част от предстоящите решения се основават на интегриране на съществуващи технологии и системи в ИНТЕГРИРАНИ КОМПЛЕКСИ ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, БЕРИТБА И ДОСТАВКА.