2024-06-13

лични данни

Незаконно са публикувани 127 документа (над 1200 страници) с ЕГН, адрес и други лични данни, обясняват Иванчева...
Microsoft за първи път публикува официално броя запитвания, които правоохранителните органи по света правят годишно за лични...