2023-04-01

кредити

Когато кредитите за населението растат, това означава необходимост от пари за него, въпреки растежа на депозитите му....