2024-06-16

конференция

Представителите на АБУЧ Боянка Иванова и Нина Борисова се включиха със свой „Анализ на съществуващата нормативна база, отнасяща се...
Клубът на българските професионалисти във Вашингтон организира първата по рода си, eжегодна конференция на Българските професионалисти в...
Присъединете се към благородната мисия да установим, развием и разширим бъдещите си кариери вече в Родината. Ние...
В програмата на конференцията са предвидени кръгли маси на теми: "Към нов модел на преподаване, учене и...