2022-08-19

изследване

"Чист интернет" качи на своята Фейсбук страница първата част от свое изследване, проведено в последните месеци, касаещо...
Първото изследване на българската общност в Лондон бе представено в кметството на британската столица и предадено на...
В същото време до 2016 г. е налице добре изразена обратнопропорционална зависимост в натоварването на двата основни...
Статията на д-р ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА-КИРОВА „Българските неделни училища във Великобритания от гледна точка на страната на произход...
Центърът на НАТО за стратегически проучвания публикува особен доклад - "Роботролене". Същественото в доклада: в социалните мрежи...
Давам таблиците от изследването на "Медиана" за оценката на управлението. Две неща правят впечатление: *** има процес на обедняване,...
Катя Исса от Катедрата по приложна лингвистика на Университета за национално и световно стопанство в София прави...