2022-08-10

Десета световна среща на българските медии

По времето, когато Югославия кърваво се разпадаше, а нейните народи воюваха за свободата си, един български премиер...
Публикацията съдържа записи и резюмета от изказвания на различни участници в Десетата световна среща на българските медии,...
Българското малцинство в Западните покрайнини е на изчезване, оплакаха се местните хора пред българските журналисти във втория...
Десетата световна среща на българските медии, която ще започне в началото на следващата седмица под надслова "Родолюбие...
"Родолюбие в глобалния свят" е темата на Десетата световна среща на българските медии, организирана от Българската телеграфна...