2024-07-17

ДАБЧ

Държавната агенция за българите в чужбина публикува на сайта си важно съобщение, касаещо кандидатите за удостоверения за...
Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) номинира Светла Кьосева, директор на Българското училище по роден език...
Същевременно, БККС предлага да се подложи на обществено обсъждане нов или видоизменен закон за отношенията на Република...
Има обаче и още една, много важна подробност. Преписките на кандадите за българско гражданство чужди граждани от...