2022-09-27

българо-американски

В ПРОГРАМАТА на това гостуване са предвидени: - Обучителни концерти по музика за български ученици на възраст между...
Алън Бързин запозна студентите с развитието на границите в исторически план, след което представи своите виждания и...
В началото на 2015 г. Регионален исторически музей – Велико Търново започна научно-изследователски проект „Българи във „Форд”....