2021-12-02

България

Декларация във връзка с желанието на РС Македония за интеграция в Европейския съюз. Декларацията е подписана от...
Държавният културен институт към министъра на външните работи (ДКИ) беше приет за пълноправен член на европейската мрежа...
- Подслушвания; - 100% авансово преведени пари по обществени поръчки в Министерство на отбраната; - Българска банка за развитие...