2022-01-20

България

Държавният културен институт към министъра на външните работи (ДКИ) беше приет за пълноправен член на европейската мрежа...
- Подслушвания; - 100% авансово преведени пари по обществени поръчки в Министерство на отбраната; - Българска банка за развитие...
Съчетаването на ефекта на Дънинг-Крюгер с яростно, хистероидно поведение и с арогантни, ехидни усмивки има бедствени последици:...
- Какво направи ДАНС по хилядите сигнали за корупция срещу политици от бившият кабинет? - Какво направи ДАНС...
Постоянното ни представителство във Виена изпрати вербални ноти с покана до държавите - участнички в Организацията за...