2023-04-01

ваксинация

Искам тези накъсани мисли и редове, писани с температура, да достигнат до всеки, който твърди, че ваксините...