2022-09-26
Приети са идеите за временно пренасочване на дървата от фабриките към енергийно бедните българи. Но дано се...
Абсолютно същото, което важи за Даря Дугина, се отнася и за убитите и взривени сега украинци. Украинският...
Ваканцията е единственото място, където децата на Босилеград над едно десетилетие имат възможност за свободна творческа изява,...
В програмата на конференцията са предвидени кръгли маси на теми: "Към нов модел на преподаване, учене и...