2022-05-19
Г. Делчев е един от най-значимите български революционери, водач и идеолог на Българските македоно-одрински революционни комитети. По-късно...