2023-12-02
Представителите на АБУЧ Боянка Иванова и Нина Борисова се включиха със свой „Анализ на съществуващата нормативна база, отнасяща се...
Как работят съвместно Невена Дишлиева-Кръстева - един така чувствителен издател, редактор, преводач, от и на английски език,...