2022-05-26
Сръбско-хърватският може да е общ език, но народите, които го говорят, използват различни азбуки и различен речник....