2024-04-19
Разглеждаме възможността децата да преминат на смесена езикова форма на обучение - на сръбски и български, но...
Изключително приятна беше срещата на генералния консул с учениците, техните учители и директора на училището, г-н Карл...