2022-09-27
Българските граждани в САЩ, които имат избирателно право (навършили са 18 години, не са поставени под запрещение...
Като основна задача пред МВнР, в рамките на служебното правителство, министър Милков посочи организацията и провеждането на...
Най-вероятно има една трета група от хора – групата на действително незабелязващите и неоценяващите опасността. Сред тях...
Народното събрание на България е еднокамарно. Това води до наличието на важни проблеми при правенето и приемането...