2021-11-27

Eurochicago.com

Според преданието, Богородица била обречена от родителите си на Бога още преди рождението си. Когато навършила три...