2024-05-28

Ден: 27.03.2024

Запознайте се с талантливите художници: Диана Филипова, Даниела Зекина, Адриана Рос, Петър Бояджиев, Наско Пелев и Петър Георгиев...
Освен акцента върху иновативните педагогически практики, събитието включваше и анализ на резултатите от Районната олимпиада по български...