2024-05-28

Ден: 25.03.2024

Преди началото на събитието се проведоха официални срещи между вицепрезидент Илиана Йотова, ректора на Пловдивския университет „Паисий...