2024-05-28

Ден: 23.03.2024

Целта на конкурса е да стимулира творческия потенциал на всички родолюбиви българчета в училищна и предучилищна възраст,...
С нотки на артистичност, топли чувства и голям интерес премина официалното представяне на книгата "По тънката повърхност...