2024-05-24

Ден: 27.11.2023

Представителите на АБУЧ Боянка Иванова и Нина Борисова се включиха със свой „Анализ на съществуващата нормативна база, отнасяща се...
Как работят съвместно Невена Дишлиева-Кръстева - един така чувствителен издател, редактор, преводач, от и на английски език,...