2024-05-27

Ден: 18.11.2023

В доклада е представен опитът в реализирането на авторски програми по психологически тренинги, разработени на основата на...