2024-07-15

Ден: 21.09.2023

Съществува делегиране на отгворности от министъра към ГДПБЗН, които не са законово обосновани, защото според нормативната уредба...
За българските читатели изданието е възможност да се запознаят с региони и проблеми, които обичайно остават извън...