2023-09-27

Ден: 02.09.2023

По покана на администрацията на това учебно заведение, тържеството бе посетено от председателя на Научното дружество на...