2024-04-14

Ден: 13.12.2022

Необходимо начать с принципа, что нет никаких причин для анонимного владения какой-либо компанией, имуществом или трастом, считает...
Голям екип от сърцати, щедри и талантливи хора работиха по осъществяването на коледния ни концерт-спектакъл "Като в...
Но конформистите, включително тези, способни в професиите си, продължават да слугуват на началството, за да получават привилегии...