2024-04-23

Ден: 08.12.2022

Във видеоматериала могат да се чуят изненадващи отговори на въпросите: "Интересувате ли се от украинския конфликт?", "Добре ли...
След като изслушаха приказките, децата отговаряха на въпроси, свързани с темите. Те доказаха, че любовта към българския...