2024-06-16

Ден: 24.03.2022

Не можете да идвате да преподавате уроци по демокрация на Путин от Европейския парламент, когато минавате с...