2024-06-21

Ден: 10.03.2022

По време на заседанието Националният център за парламентарни изследвания представи оценката си за въздействието на Закона за...