Home » Archive

Articles Archive for 7 септември 2021

Авторски страници, политика »

[7 сеп. 2021 | No Comment | ]

Вчера отново в 40 минути се препускаше от тема в тема, лееха се опорки, лъжливи твърдения и накрая завърши като Спасителя, който щял да дойде на магаре, сравнявайки се с Иисус, който влиза в Йерусалим на същото добиче.
Няма магаре, което да издържи тежестта на Бойко, и няма Йерусалим, който да го посрещне…

Авторски страници, българи зад граница »

[7 сеп. 2021 | No Comment | ]

Български културен център “Магура” в Чикаго (Magura Cultural Center aka Bulgarian American Heritage Center & Library) кани всички бивши, настоящи или бъдещи изборни доброволци, както и техниците, помагали за провеждането на български избори в района на Чикаго, на приятелска среща – коктейл.

Е-Списание, политика »

[7 сеп. 2021 | No Comment | ]

Една от “червените нишки”, която се налага от специализираната литература, е изтъкването на преден план като задължително условие за хората от средната класа, че те възпроизвеждат своето социално положение, статус най-вече чрез собствения си труд. Може би първият акцент при извеждането на основните черти трябва да бъде тъкмо върху тази своеобразна “самодостатъчност” на…