2024-05-20

Ден: 13.07.2021

Всяко изучаване, всяко практикуване, всяко чиракуване биват бавни, сложни, постепенни, крайно трудни. Знанието е последен фазис и...