2024-05-19

Ден: 01.07.2021

Арнолд Тойнби беше казал, че при сблъсъка между нисша и висша цивилизация обикновено побеждава първата, защото има...