2023-03-27

Ден: 15.01.2019

С тази едноседмична акция бяха събрани и изпратени $1900, които ще помогнат на семейството му. Родителите благодарят...