2024-05-26

Ден: 23.01.2019

Липсата на уважение и подкрепа на учителите, нищожният престиж на професията, нарушената връзка между деца, родители и...