2023-09-30

Ден: 06.11.2018

Изразяваме нашето убеждение, че Холокостът, най-очевидният, отвратителен и гротесктен пример за съвременно варварство и антисемитизъм, причинил страданието...
Сред основните теми на разговора бе въпросът за включване на България в Програмата на САЩ за безвизови...