2022-05-18

Ден: 29.11.2018

Прокуратурата като един абсолютен престъпник бе осъдена на 108 000 лв. обезщетение! Ще го платим ние, понеже законодателят...