2022-12-10

Ден: 19.11.2018

Протестите сочат проблемите. Те са ръката, която удря по масата и казва: "Баста" - "Баста на корупцията!",...