Home » Избрано, история

За една българска загадка в Истанбул

2018.04.01 Един коментар
Spread the love

Лъчезар Тошев, Toshev.blogspot.bg*

С тази загадка се сблъсках за първи път не в Истанбул, а в Страсбург.

През 2004 г. Турция направи изложба в Двореца на Европа и, наред с различни турски културни ценности и документи, бяха представени и снимки на мощите на Св. Йоан Кръстител, намиращи се в съкровищницата на двореца Топ Капъ Сарай в Истанбул.

Като разглеждах богато украсената със злато и скъпоценни камъни поставка, в която е вградена част от черепа на Христовия Предтеча, забелязах надпис на кирилица, направен при самото изработване на златната плоча.

Този надпис беше на старобългарски език и за моя изненада беше възможно да се разчете.
Той гласеше:

“Мощи Върховнаго Първоапостола Петъра
Изкова его Йоан Нягой Воевод

Текстът беше коректно преведен и на английски отстрани в обяснителните бележки до снимката.

И все пак заглавието, което стоеше невъзмутимо най-отгоре, посочваше, че това са мощи на Св. Йоан Кръстител.

Спомних си историята с мухата, която Аристотел някога описал като насекомо с четири крака, и векове наред никой не се усъмнил в това, поради неоспоримия му авторитет.

А тя, както и всички насекоми, има шест крака.
Явно екземплярът, описан от Аристотел, е бил увреден (може би при залавянето му).

Показах противоречието на тогавашния македонски посланик при Съвета на Европа (чийто род е от Прилеп), който се оказа, че стои до мен и също разглежда изложбата.

– Да не би надписът да е на македонски? – попита ме той.

– Македонският е бил измислен през 1944 г., а надписът е средновековен – отвърнах му аз. – Няма начин!

На 9 май 2005 г. бях в Истанбул и видях с очите си мощите и надписа зад бронираното стъкло в Топ Капъ.

Всичко това поражда куп въпроси!

 • Дали това са мощите на Кръстителя?
 • Или на Св. Петър – както гласи надписът?
 • Защо надписът е на български?
 • Как се е озовал в Истанбул?
 • А преди това трябва да е бил във Влашко – при Нягой Басараб, който е поръчал обкова.

В литературата се откриват много данни за различни места по света, които претендират, че притежават главата на Св. Йоан Кръстител.

Освен мощите в Топ Капъ, само за половин час търсене в Интернет намерих следните данни:

Твърди се, че главата на Св. Йоан Кръстител се намира в Тур (още от IV век), но също така се намира в Сен Жан д’Анжели – не много далеч от Тур, в Амиен и едновременно е в Дамаск (където е обект на поклонение и от мюсюлманите), и в Кампо Марцио, и в Москва, и в Париж (като подарък на крал Луи Свети от латинския император на Константинопол -Балдуин II де Куртене – да не се бърка с Балдуин I Фландърски), а също и на брега на р. Йордан в територията на Йордания, в открити от археолозите обекти от евангелско време, където се предполага, че е проповядвал Св. Йоан Предтеча.

Главата на Св. Йоан Кръстител в катедралата в Амиен, Франция

.

Няма как всички тези мощи да са на Св. Йоан Кръстител.
(Все пак той е имал само една глава.)

Очевидно останалите мощи са на други светци – може би също с името Йоан.

Това означава, че мощите в Топ Капъ спокойно може и да не са тези на Кръстителя.

Известно е, че най-голямото пренасяне на мощи и реликви на Запад става след превземането на Константинопол от кръстоносците през 1204 г.

Тогава вероятно е била пренесена и Торинската плащеница с отпечаталото се на нея изображение на Христос, която по свидетелството на рицаря Робер де Клари се е съхранявала дотогава във Влахернската църква.

Ето защо има голяма вероятност мощите на Кръстителя, които се съхраняват в Париж, да са онези, пазени някога в Константинопол.

Впрочем и в т. нар. Джамия на розите (Гюл камий) в Цариград, която до превземането на града от турците е била църква на манастира Христос Благодетел (известен с атаката на латинците през 1204 г. на стените до него), след това на Св. Еуфемия, а по-късно – на името на Света Теодосия (обявила се срещу иконоборството и загинала като мъченица), е запазен странен надпис на турски език, гласящ, че там е гробът на Апостола – ученик Христов.

(NB. По времето, когато храмът е носил името на Св. Еуфемия, името Петър, но не като апостол, все пак се споменава :  Hagia Euphēmia en tō Petriō)

Джамията на розите днес

.

Не е ясно за кого от апостолите става дума и защо надписът е на турски. Но явно мощите на някои от апостолите са се пазили в Цариград.

Престолът на Цариградския патриарх е основан от Св. ап. Андрей Първозвани.
Но неговата глава се пази в Света Гора в едноименния атонски скит.
Тогава все пак чии са мощите в Топ Капъ?

Ако самият надпис посочва, че са на Св. Петър, защо трябва да се съмняваме в това?

Известно е, че мощите на Св. Петър бяха намерени при разкопки “там, където трябва да бъдат” – в Рим, и неговият саркофаг, както и този на апостол Павел, бяха открити от археолозите.

Но Светият Престол не разреши да бъде нарушен покоят на погребаните светци.

Така остана неясно каква част от мощите се съхранява в тези саркофази.
Освен това мощи на Св. Апостол Петър могат да бъдат изпратени само от Рим.

Не можах да открия другаде, освен в Рим, да има частици от неговите свети мощи.
Може и да има, но това не ми е известно.

Възможно ли е да дописнем, че част от мощите на Св. Петър са били пренесени в Константинопол?

Или в България?

Още по времето, когато Константин Велики установява столицата си в Цариград, и по-късно, когато византийските императори владеят голяма част от Италия, различни реликви от цялата империя биват концентрирани в “Новия Рим”.
Но за мощи на Св. Петър в Константинопол не открих данни. Може и да има, но не открих нищо по въпроса.

Защо обаче текстът е написан на български?

Всъщност, това не е изненадващо. Чак до 1860 г. официалният църковен език във Влашко е бил български.

На български са писани и царските документи, т.е. по онова време. Безспорно официалният език, на който са правени влашките надписи, е бил български!

Йоан Нягой Басараб (р.1459, властвал 1512—1521 г.) без съмнение е писал на български. До 1860 година, когато се приема влашкият/румънският език за официален, е оставало твърде много време. 

Първата поява изобщо на документ на влашки език, написан с кирилски букви, е датиран през 1521 г.
Т.е., докато е бил жив Нягой Басараб, не е виждал дори нещо написано на влашки език.

Неговите  “Поучения на Нягое Басараб към сина му Теодосий” са написани на старобългарски.

Съвсем ясно е, че неговите надписи не могат да бъдат на друг език, освен на (старо) български. Такъв е и езикът на надписа на обкова в Истанбул.

Княз Борис и Ватикана

При приемането на християнството при княз Борис I папата може да му е изпратил част от мощите на Св. Петър?

Или подаръкът е направен при сключването на унията от цар Калоян, останала в сила чак до средата на царуването на цар Иван Асен II?

За съжаление нямаме сведения за такива актове, които по онова време би трябвало да предизвикат голямо обществено внимание, което да се запише от хронистите.

Такава хипотеза обаче не трябва да се изключва априори.

Така например в сърбски месецослов – апракос от 13-14 век, съхраняващ се в Петербург, Русия, при датата 28 април е записано честване на:

Освещаване на църквата на апостол Петър в България
(И свещение церкви Петра апостола в Боугарех.)

Посочено е, че празнуването му се извършва по време на Рождество (тъй като 28 април често се пада през постите или по време на Великденските празници, които се честват с предимство).

Вж. сп. “Старобългаристика”, кн. 1, 1999 г. Стр.14-35.

Любопитно е да сравним архитектурата на базиликата “Св. Петър” в Рим от времето на княз Борис и архитектурата на Голямата базилика в Плиска.

Базиликата Св. Петър в Рим през 1450 г.

.

Плисковската базилика практически е копие на римската.

А и свидетелството на Бертинските анали сочи, че след победата над разбунтувалите се срещу покръстването боили, княз Борис изпраща в Рим сина си и други български благородни мъже с дарове за Св. Петър.

Макет, показващ как е изглеждала Голямата Базилика в Плиска

Тогава съвсем логично е да смятаме, че освещаването на Голямата Базилика в Плиска, която е била първенстващ храм в България, е била посветена на Св. Петър.

И нейното освещаване на 28 април да е символ на знаменателната победа на християнството сред българите.

Тогава папа Николай I е възможно да е изпратил част от Св. мощи на Апостол Петър на княз Борис – например по сина му и българската делегация, изпратена в Рим.

Страница от Чивидалското евангелие, където в приписка са записани имената на българската делегация, изпратена от княз Борис Михаил, за споменаване в литургията, наред с имената на българския владетел и семейството му.

 

Тук са имената от Болгария. На първо място техният крал Михаел и брат му Докс, и другият му брат Габриел, и съпругата му Мария, и синът му Расате, и другият Габриел, и третият син Симеон, и четвъртият син Якоб, и дъщеря му раба божия Пракси, и другата му дъщеря Анна”, Зергобул Ф…иас..

От Болгария, който пръв дойде в този манастир, името му е Сондоке и жена му Анна, и баща му Йоан, и майка му Мария, и синът му Михаел, и другия му син Велекнео, и дъщеря му Богомила, и другата Каля, и третата Мар… Елена, и петата Мария, и другата му съпруга Согеслава. И другия знатен мъж Петър … и Георги. Петър и жена му София.”

Защо тогава на обкова на мощите е изписано името на Йоан Нягой Басараб – князът на Влашко, резидирал в Куртя де Арджеш?

И до днес е запазена традицията в знак на уважение към някоя икона, вярващ или група вярващи да заплатят за изработване на ризница на иконата от сребро или друг материал, или да я украсят със скъпоценни камъни.
При това върху ризницата поръчалите обкова записват и дарителски надпис, без самата икона или свети мощи да са притежание на дарителите на украсата.

В случая върху мощите има запазен и стар сребърен обков  – кръстообразно върху и около частта от черепа, който обков не е била премахнат от Нягой Басараб и може да се разгледа също. Златният обков очевидно се е поставял отгоре.

А е възможно по-късно тези мощи да са попаднали във Влашко, след падането на България под османска власт, и поради определени събития Нягой Басараб да е решил да почете Върховния апостол Петър по този начин, като благоукраси със златен обков неговите свети мощи.

Биха ли могли тези св. мощи да попаднат от България
във Влашко ?

Известно е, че след заточението на Св. Патриарх Евтимий (1394 г.) Вселенският патриарх Антоний ІV предоставя управлението на диоцез на Българската Патриаршия в Търново на молдовския митрополит Йеремия.

Самият Йеремия не е допускан в Молдова, но без съмнение е поддържал връзки с Влашко, което при цар Иван Шишман все още е било васално на Търновска България. Във Влашко са били изнесени и спасени редица книги, реликви и икони, в т.ч. св. мощи на Св.Петка Търновска и Св. Филотея Търновска.

Следователно такива взаимоотношения е имало!

В Куртя де Арджеш, в някогашната столица на Влашко, във воеводската църква “Св. Николай”, където днес се покоят мощите на Св.Филотея Търновска, има и стенопис, на който като ктитор е изобразен Видинският цар Йоан Страцимир, като ктитор на църквата, заедно със съпругата си.

Той е син на царица Тедора, дъщеря на княз Николай Александър от рода Басараб.

Оцелялата част от надписа:

…ѣрн……ва и самодрьжа…  ѧгровл  хii Бднъю же i въсеи области Бднскоi и …въ Х  а Б   га благовѣрни и г     ж а земли Вѧгровлахъiи i въ

Остава въпросът защо дълго време надписът не е бил разчетен, в това число и от турците, за да остане легендата, че това са мощите на Св. Йоан Кръстител.

Или частта от черепа е на Ап. Петър, а частта от ръката е на Св. Йоан Кръстител.

Засега на този въпрос няма категоричен отговор.

Може да се каже, че в Топ Капъ се пази черепът на Апостол Петър, който някога е бил почетен от българите, направили в негова чест украса със злато и скъпоценни камъни, след това украсата е била подновена от княз Йоан Нягой Басараб.

 

————————————————————————————————————————————————————

* Първа публикация: в . Про & Анти, 2005 г.

.

One Comment »

 • Bess Agritianin said:

  Съвсем вероятно е това да са мощи на свети Петър.
  След като Цариград става новият Рим- там се пренасят не само императорите, но и патриасите. Особено след отделянето на римската църква, която бива обявена за ерес от православната гръцка- напълно вероятно е да са пренесли мощите на светеца. За отбелязване е и дясната му ръка, с която е посочвал закона и правия път на грешниците.
  България е била ябълката на раздора между църквите-надпреварвали се- кой да я покръсти (Паисиева история).
  Това,че някой чужденец- навярно турчин е разчел Йоан, се дължи на името Йоан, което фигурира като позлатител на мощите.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.