Home » Archive

Articles Archive for 29 декември 2017

Авторски страници »

[29 дек. 2017 | No Comment | ]

Във видеозаписа, приложен по-долу, става дума за транспортната мафия, ИА “Автомобилна администрация”, “Софийска вода”, ЧЕЗ – България, “Топлофикация” АД, Центъра за градска мобилност в София. Вихрен Михайлов споменава имената на конкретни отстранени за корупция служители, които после ги връщат на работа или ги назначават някъде другаде, на удобни места. Което води до това, че държавността се разпада, икономиката също и страната като цяло затъва. Няма и нравствено-етични ценности и правила, които да се спазват – казва правозащитникът. Политици, чиновници, обикновените граждани дори, играят роли, за да оцелеят и да просперират материално, и така легитимират наложилата се порочна система, от която иначе мнозина се оплакват.

Авторски страници, политика »

[29 дек. 2017 | No Comment | ]

На 28 декември 2017 г., дни преди началото на европейското председателството на България, Министерски съвет реши да прескочи Закона за защитените територии и европейската директива за природните местообитания, и да допусне мащабни строителство и сечи в Пирин. Промяната в действащия план за управление на националния парк се приема, без да се оцени какво въздействие ще има това върху природата и пейзажа на планината, перспективите за диверсификация и растеж на местната икономика и състоянието на обекта от световното наследство на ЮНЕСКО. Това се случва след напълно формалното провеждане на обществено обсъждане и липсващо отразяване на резултатите от него.