2024-05-19

Ден: 09.12.2017

В Морското училище Никола Вапцаров създава по-голямата част от поетичното си творчество, написва над 150 литературни творби...