2024-07-17

Ден: 04.12.2017

Съединените щати няма да бъдат част от Глобалния пакт за бежанците на Организацията на обединените нации (ООН),...
В платформата за анонимно споделяне Balkanleaks се получи интегралният текст на междинна версия на доклада, изготвен от...